RSS

Dalmierz z funkcjami balistycznymi ZAP 1600 B

16 mar

ZAP 1600 B jest zbliżony do dalmierza balistycznego firmy Leica (CRF 1600), ale  tańszy.  Produkt, przewidziany pierwotnie do wojskowych zastosowań trafia już na rynki cywilne.

Dalmierze laserowe firmy OP  Electronics produkowane są w kilku wariantach. Warto podkreślić ich znaczny zasięg, przy bardzo małych gabarytach i niskiej masie. Można mierzyć odległość do punktowych celów nawet do tysiąca metrów, przy celach powierzchniowych dystans pracy wzrasta do 1460 – 1800 metrów. Zasięg dalmierza określany jest cyfrą umieszczoną przy nazwie modelu, np. ZAP 1600 mierzy do 1600 jardów, ZAP 2000 do 2000 jardów (1 jard = 0,92 m). Dodatkowe oznaczenie „B” sygnalizuje wbudowane funkcje balistyczne dalmierza, zaś „W” możliwość bezprzewodowej pracy ze specjalnym modułem snajperskim, umieszczonym na celowniku optycznym.

ZAP 1600 B (parametry 7 x 24) mierzy nie tylko dystans do celu ale podaje nam realną odległość, gdy zwierza widzimy pod kątem. To kapitalna funkcja, bo bez tego nie trafimy. Gdy jedziemy na łowy w góry lub na wyżyny, strzelanie pod kątem jest codziennością. ZAP 1600 B da sobie radę nawet wtedy gdy kąt strzału będzie bliski  90 stopniom. Tę funkcję sprawdziłem w praktyce, dokonując kilkunastu pomiarów, pod kątami 10 – 55 stopni. Błąd na dystansie do 600 m nie przekraczał 1,5 m. Perfekcyjnie. Wartość kąta także jest podawana.

Drugą ważną zaletą nowego dalmierza jest możliwość wskazywania poprawki w elewacji. W pamięci modułu jest znaczna liczba krzywych balistycznych. Strzelec wprowadza odpowiednią /zgodną z parametrami własnego naboju/ do komputera ZAP 1600 B, po czym mierzy dystans i otrzymuje konkretną informację o zniżeniu lub przewyższeniu trajektorii. Dostaje ją do wyboru w dwóch jednostkach:  centymetrach lub minutach kątowych. Jak to wygląda w praktyce? Broń jest przystrzelana w punkt na 100 metrów. Strzelec celuje dalmierzem do celu, np. lisa. Otrzymuje dane o prawdziwej odległości, załóżmy że jest to 375 metrów. Poniżej wyświetlają się dane o poprawce na zniżenie, np. 6 MOA. Tyle trzeba wybrać na górnym bębnie celownika lub bezpośrednio na siatce. Jeżeli luneta jest skalowana w MOA, bardzo ułatwia to życie.

Przy sprawdzaniu pierwszych egzemplarzy ZAP na strzelnicy długodystansowej  błąd na dystansie 600 m, dla kalibru .308 Win. i lekkiego pocisku Remington Match HPBT wyniósł tylko 6 cm. Taki błąd można pominąć. Wynika z tego, iż myśliwy lub snajper jest w stanie umieścić pierwszy pocisk w celu bardzo punktowym, o ile zestaw: broń – amunicja – optyka działają perfekcyjnie.

ZAP dysponują także  trybami szybkiego skanowania czy  mierzenia dystansu do grupy celów (funkcja najbliższy i najdalszy). Możliwości zwiększa  wbudowany kompas. Dalmierze OP. Electronics Ltd. dają sobie radę w warunkach silnej mgły i deszczu – zapewniają to funkcje „Fog” i „Rain”. Pole widzenia przekracza 122 m/1000 m.

Eliminacja wad wzroku następuje w zakresie + 4 – 4 dpt. Czas pomiaru i wyznaczenia poprawki jest mniejszy od 1 sekundy, gdy cel znajduje się bliżej od 550 m i mniej niż 2 s jeśli cel jest na 735  metrach.

Wymiary dalmierzy ZAP 1600 i ZAP 2000 to tylko 109 x 71 x 40 mm, przy masie 241 g. Sprzęt jest niewiele większy od kieszonkowej, teatralnej lornetki a potrafi bardzo dużo. Będzie  silnym konkurentem dalmierza firmy Leica, od której jest nieco tańszy.

Dalmierz jest zasilany bateriami 3V CR2. Ogumowana obudowa zapewnia dużą odporność mechaniczną.

ZAP 2000 dysponuje większymi możliwościami. Jeżeli strzelec dysponuje karabinem kal. .408 Chey – Tac czy .50 BMG, do strzelań prowadzonych  z odległości powyżej 1,3 – 1,5 kilometra musi oczywiście wybrać ten model. Przy broni myśliwskiej (nawet jeśli będzie to precyzyjny varmint, pod silny nabój o płaskim torze) wystarczy ZAP 1600 B.

OP. Electronics Ltd. kończy testy poligonowe modułu na celownik optyczny, sprzężonego z dalmierzami ZAP 1600 W  i  ZAP 2000 W.  Dane z dalmierza są automatycznie wprowadzane na górny bęben dystansowy lunety. Moduł pojawi się na rynku w 2014 roku.

Jak posługiwać się  w praktyce modelem ZAP 1600 B?  Spróbujmy to wyjaśnić, z wykorzystaniem rysunków i schematów.

Budowa  ZAP 1600 B. Siatka i pomiar :

 

  1. Soczewka obiektywu
  2. Okular dalmierza
  3. Zawijana muszla oczna
  4. Zasobnik na baterie
  5. Uchwyt paska
  6. Gwint statywowy
  7. Przycisk RANGE (włączenie, pomiar)
  8. Przycisk MODE (wyświetlenie kąta, dokonywanie zmian trybu działania etc.)
  9. Siatka celownicza  –  w warunkach słabej widoczności podświetli się automatycznie, możliwa jest też regulacja jasności.
  10. Obszar  w dolnej części siatki celowniczej, w którym  wyświetlane są  pomiary.

Informacja o trybach działania dalmierza wyświetla się w formie ikonki:

 

Urządzenie może działać z trybem pomiaru balistycznego lub bez tego trybu. Czas pomiaru może być różny, w zależności od dystansu i warunków atmosferycznych.

Na spodzie urządzenia znajduje się zwykły gwint statywowy ¼” UNC. Stosowanie statywu jest rekomendowane gdy cel jest niewielkich rozmiarów lub znajduje się bardzo daleko. Jednostki pomiaru:  metr (m) lub jard (y) – domyślnie ustawione są metry.

Włączanie dokonywane jest przyciskiem „RANGE”. Wyłączenie nastąpi automatycznie, jeżeli przez 10 sekund żaden przycisk nie zostanie wciśnięty. Po włączeniu w dolnej części siatki celowniczej pojawią się oznaczenia numeryczne.

Kiedy wyświetlony jest dystans do  celu, użytkownik może przycisnąć jednorazowo  (bez przytrzymywania!) przycisk MODE, aby przejść do kąta wznoszenia w odniesieniu do horyzontu. Dystans horyzontalny, wysokość oraz zorientowanie pojawiają się sekwencyjnie na wyświetlaczu (dolny obszar siatki celowniczej) i pozostają na nim przez 1,5 sek. W tym czasie nie ma potrzeby utrzymywania urządzenia skierowanego na cel.

Pomiar kąta jest widoczny jak na rysunku.

 

Wyświetlanie odległości po ziemi (dystansu horyzontalnego) oraz odczyt wysokości

Zorientowanie wyświetlane jest w sposób następujący:

 

Np. ne 32° (przed oznaczeniem kątowym mogą być skróty angielskich nazw kierunków)

n – Północ (0 do 360 stopni)

ne – Północny wschód (0 stopni <90 stopni)

e – Wschód 90 stopni (kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, PÓŁNOC)

se – Południowy Wschód (90 stopni <, <180 stopni)

s – Południe (180 stopni)

sw – Południowy Wschód (180 stopni < 270 stopni)

w – Zachód (270 stopni)

nw – Północny Zachód (270 stopni <,  <360 stopni)

Jeżeli inne przyciski nie będą naciskane,  wyświetlanie danych na wyświetlaczu zostanie wyłączone po 10 sek. Gdy przytrzymamy przycisk RANGE dalmierz będzie kontynuował dokonywanie pomiarów i rezultatów pomiaru i uaktualniał wyświetlane dane co 1 sekundę. (skanowanie).

W przypadku gdy w wzdłuż linii wzroku znajduje się więcej niż jeden cel, dystans pierwszego i ostatniego /nieblokowanego/ celu zostanie zmierzony jednocześnie. Obie wartości dystansowe zostaną kolejno wyświetlone w kolejności daleki à bliski. Migający znak („>”) oznacza sytuację, gdy brany jest pod uwagę więcej niż jeden cel.

Przy wystąpienia deszczu lub mgły urządzenie automatycznie aktywuje algorytm pozwalający na dokonywanie pomiarów w złych warunkach atmosferycznych.

Gdy urządzenie ZAP® 1600B nie jest w stanie dokonać pomiaru dystansu wyświetli się następująca grafika:

Jeżeli dalmierz nie jest w stanie oszacować dystansu, dystans horyzontalny oraz wysokość również nie mogą zostać skalkulowane.

Gdy na wyświetlaczu urządzenia pojawią się takie odczyty, oznacza to, że wzniesienie (spadek) terenu, przekroczyło +/- 90 stopni lub nie może zostać skalkulowane i wyświetlone.

Celem zmiany trybu, jednostek, regulacji kompasu i podświetlenia siatki należy wcisnąć przycisk MODE i przytrzymać przez 2 sekundy. Wejdziemy wtedy w interface zmiany trybu („Mode Changing Interface)”. Pojawi się następująca grafika:

Symbole reprezentują następujące tryby:

b:         tryb balistyczny

c:         regulacja kompasu

my:      jednostka – m/metr lub y/jard

bl:        podświetlenie tylne (podświetlenie siatki celowniczej). Regulacja poziomu.

Celem dokonania zmiany powyższych ustawień przyciskamy przycisk MODE i przechodzimy do następnego ustawienia. Następnie  wciskamy  przycisk RANGE, aby rozpocząć dokonywanie zmian trybu podświetlonego.

Przykład:

W tym trybie działania kalkulowana jest kompensacja balistyczna niezbędna do oddana celnego strzału w odniesieniu do dystansu oraz  położenia celu, a także kalibru i parametrów broni.

Jak realizowana jest kompensacja odległości? Po udanym zmierzeniu odległości od celu, wciskamy przycisk MODE, niezbędna kompensacja (MOA / lub cm) zostanie zmierzona i wyświetlona.

Uwaga: Jednostkę wartości kompensacji – MOA można zmienić na centymetry (cm)

MOA:

<10 MOA:      wyświetlane jako  x.xx MOA (do dwóch miejsc po przecinku)

>  10 MOA:    wyświetlane jako  x.xx MOA (do jednego miejsca po przecinku)

Limit: 99.9 MOA (każda wyższa wartość nadal będzie wyświetlana jako 99.9 MOA).

cm:

< 100 cm:        wyświetlane jako  xx.x cm lub x.xx cm

> 100 cm:        wyświetlane jako  xxx cm

Limit:  999 cm  (każda wyższa wartość nadal będzie wyświetlana jako 999 cm).

Przycisk MODE powoduje wyświetlenie kompensacji balistycznej w pierwszej kolejności. Po drugim przyciśnięciu MODE, następujące dane zostaną kolejno wyświetlone, z powtórzonymi wartościami odległości w linii wzroku, a następnie sekwencja zostanie przerwana.

Jak dokonać zmiany jednostek pomiaru dystansu?

Przytrzymujemy przycisk MODE przez 2 sekundy, następnie wybieramy literę „y”, naciskając parokrotnie przycisk MODE i przechodząc przez dostępne opcje. Kiedy zaznaczymy literę „y” potwierdzamy wybór przyciskiem RANGE. Analogicznie zmieniamy jednostki z jardów „y” na metry „m”, wybierając w taki sam sposób oznaczenie „m”. Następnie przechodzimy do pomiarów naciskając przycisk RANGE (lub nie wciskając żadnych przycisków, co spowoduje wyłączenie urządzenia po 10 sek.).

Aby  dalmierz był w stanie dokonywać kalkulacji kompensacyjnych, użytkownik musi podać następujące dane:

– zastosowany nabój

– wysokość osadzenia lunety powyżej osi lufy broni;

– dystans przystrzelania  broni;

– jednostkę kompensacji („moa” lub „cm”).

Jak realizować włączanie i wyłączanie kompensacji balistycznej? Aby wyświetlić aktualne ustawienia użytkownika lub je zmienić należy postępować według następującej procedury.

Wybór jednostki przebiega w sposób następujący:

Niezbędne jest jeszcze wprowadzenie danych dotyczacych wysokosci osadzenia lunety nad osią lufy ( w mm) oraz dystansu, na jakim broń została przystrzelana.

 

Kolejną czynnością jest wybranie naboju.

 

Fabrycznie  zdefiniowane  kalibry  nabojów:

Użytkownik dalmierza może wprowadzać własny rodzaj naboju. Takie opcje oznaczone są  na liście numerami 18, 19, 20.

 

Jeżeli podczas wpisywania prędkości popełniono błąd wyświetli się następująca grafika:

 

Gdy błędnie podane wartości nie zostaną poprawione, dalmierz do swoich kalkulacji zastosuje dane amunicji z pozycji nr 1 (.204 Ruger).

Reasumując, nowy dalmierz z funkcjami balistycznymi bardzo przyda się myśliwym (varminterom) oraz strzelcom długodystansowym. Obsługa jest dość skomplikowana  – trzeba uważać, by wprowadzić poprawnie wszystkie jednostki.

Marek Czerwinski

 
7 komentarzy

Dodano przez dnia 16 marca 2015 w Optyka

 

Tags:

7 responses to “Dalmierz z funkcjami balistycznymi ZAP 1600 B

Leave a Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *