RSS

Przystrzeliwanie broni

12 Wrz

Przepisy /zasady wykonywania polowania/ nakazują myśliwemu przystrzeliwanie broni przynajmniej raz do roku. W praktyce łowca powinien robić to znacznie częściej. Nie ma innej opcji jak powtórne przystrzelanie przy dużych zmianach temperatury (np. zimą, przy silnym mrozie) oraz przy zmianie typu czy rodzaju pocisku, a nawet partii amunicji od tego samego producenta.

Broń przystrzeliwujemy tylko na strzelnicy i zawsze sami. Nie ma praktycznego sensu powierzanie tego zadania rusznikarzowi czy koledze. Różnice w budowie fizycznej każdego strzelca wpływają na zmianę sposobu trzymania i przykładania broni. Wpływa to na zmiany położenia średniego punktu trafienia (ŚPT). Może więc się okazać, iż sztucer przystrzelany przez rusznikarza bije w naszych rękach zupełnie inaczej. Jeżeli już ktoś przystrzeliwuje naszą broń, konieczne jest osobiste oddanie przynajmniej dwóch strzałów, sprawdzenie wyniku i wprowadzenie ostatnich korekt na bębnach. Najlepiej strzelać bez obecności osób trzecich, które tylko rozpraszają strzelca. Obecność instruktora jest natomiast wskazana przy braku umiejętności wprowadzania poprawek na bębnach celownika optycznego. Instruktor ma jednak tylko nauczyć adepta pracy na bębnach korekcyjnych – i na tym jego rola powinna się skończyć.

Najlepiej broń przystrzeliwać na strzelnicy typu zamkniętego, aby wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych – wiatru, deszczu czy miraży słonecznych. Jeżeli nie ma takich możliwości – wybierajmy obiekt solidnie osłonięty wałami bocznymi, na którym przynajmniej wiatr nie pohula.

Interesują nas dwie miary – celność i skupienie. Pierwszą oceniamy na podstawie odległości między średnim, a oczekiwanym punktem trafienia. Drugą, liczoną w milimetrach wyliczamy z trzech przestrzelin, wpisanych w okrąg. Wielu myśliwych oceniając rozrzut, który jest miarą skupienia szuka broni bijącej serię pocisków w grupie rzędu cala (25,4 mm) czy 1 MOA (29,1 mm) na 100 metrów. Tymczasem przy polowaniach na zwierzynę grubą, przy ograniczonym przepisami dystansie 200 metrów wystarczy w zupełności sztucer z optyką, który daje skupienie rzędu  45 – 50 mm na 100 m.

Z jakiej postawy przystrzeliwujemy broń? W przeciwieństwie do wojskowych czy policyjnych snajperów, którzy słusznie preferują postawę strzelecką leżąc myśliwi powinni stosować postawę siedząc. Dlaczego? Otóż mimo wszystkich zalet wojskowego strzelania zwróćmy uwagę na fakt, iż przyłożenie broni w tych dwóch postawach jest bardzo odmienne. Przy pozycji siedzącej czy stojącej tułów jest wyprostowany niemal prostopadle do broni. W praktyce może to zmienić położenie ŚPT w stosunku do tego, jakie uzyskujemy w postawie leżąc. Stąd praktyczna rada – należy broń przystrzeliwać w takiej postawie, w jakiej będziemy najczęściej strzelać na polowaniu.

Układamy się więc wygodnie przy stoliku, wykorzystując jako podparcie broni worki z piaskiem. Dobre są specjalne podpórki benchrestowe. Oczywiście lufa w żadnym razie nie może dotykać podpórki. Pozycja musi być naturalna, łokcie podparte stabilnie.

Przed rozpoczęciem przystrzeliwania sprawdzamy stan techniczny broni, montażu i lunety celowniczej. Sprawdzamy działanie przyspiesznika, zamka i mechanizmu spustowego. Osada broni nie może mieć pęknięć czy innych uszkodzeń. Sprawdzamy czy lufa wibruje swobodnie, wykorzystując kartkę średnio grubego papieru. Przepuszczamy ją między lufą, a łożem. Bardzo istotne jest sprawdzenie, czy montaż optyki nie ma luzów. Przewód wewnętrzny musi być przed strzelaniem starannie oczyszczony z oleju, inaczej pierwsza przestrzelina ułoży się dość daleko od pozostałych. Pozostawianie z lufie dużych ilości zgęstniałego smaru może być niebezpieczne i stać się przyczyną jej rozdęcia. Dla usunięcia resztek środka konserwującego dobrze jest przetrzeć lufę np. benzyną ekstrakcyjną. Strzał „przez olej” jest łatwy do rozpoznania – broń nadmiernie dymi.

Broń kulowa ma wiele cech indywidualnych, Ma swoje „narowy” i doświadczony strzelec musi to wiedzieć. Wiele  sztucerów daje odskok pierwszego pocisku, wynikający z efektu „zimnej lufy”. Jedna broń strzela najlepiej z lufy zimnej, inna z wstępnie rozgrzanej. Jedne repetiery wolą lufę „czystą”, podczas gdy kolejne trzymają najlepsze skupienie dopiero po oddaniu kilku strzałów. Jeżeli sztucer daje odskok pierwszego pocisku, także przy lufie starannie oczyszczonej, to trzeba to uwzględnić przy przystrzeliwaniu. Dla myśliwego liczy się najczęściej jeden celny strzał. Wielkość i kierunek odskoku z zimnej lufy są przewidywalne.

Za pierwszym razem, np. tuż po osadzeniu lunety celowniczej na broni warto odwiedzić rusznikarza, aby ten za pomocą przyrządu (np. lunetki wkładanej w wylot lufy) ustawił nam broń „zgrubnie”. Dzięki temu zyskujemy pewność, ze już pierwszy strzał zmieści się w tarczy i ilość korekt będzie niewielka.

Strzelamy na tzw. ćwierć  lub półwydechu. Nabieramy powietrza, część wypuszczamy i mamy na oddanie strzału nie więcej niż 6 – 7 sekund.

Spust wciskamy delikatnie, tak by sam strzał nas zaskoczył. Gdy spust jest „miękki”, pracujemy opuszkiem palca wskazującego, Przy opornym mechanizmie spustowym np. typu wojskowego, spotykanym jeszcze w sztucerach /karabinach/ z demobilu  trzeba strzelać z pierwszego zgięcia. Pamiętać należy, by dwa pierwsze człony palca wskazującego wchodziły stosunkowo prostopadle w obręb kabłąka, nie dotykając osady. Przy pierwszym strzale warto odnotować wynik, będziemy wiedzieć czy występuje i jaki jest odskok z lufy zimnej. Następnie, bez żadnej poprawki oddajemy trzy kolejne strzały. Nie patrzymy gdzie trafił drugi i trzeci strzał, bowiem zdarza się, że bezwiednie wnosimy korektę.

Średni punkt trafienia wyznaczamy z  drugiego, trzeciego i czwartego strzału. Jeżeli pierwsza przestrzelina ułożyła się bardzo blisko głównej grupy to świetnie, znaczy iż odskoku nie ma (lub jest minimalny, mieszczący się w granicach rozrzutu).

Co zrobić, gdy pierwsza przestrzelina ułożyła się daleko od pozostałych ? Jak sprawdzić średni punkt trafienia z zimnej i czystej lufy?

Otóż po bardzo dokładnym wyczyszczeniu broni  usuwamy do końca resztki oleju, najlepiej za pomocą benzyny ekstrakcyjnej czy denaturatu. W tym celu przepuszczamy przez lufę wycior, wymieniając kilka krążków filcowych, umoczonych w benzynie. Ostatnie doczyszczają broń na sucho. Oddajemy z czystej i zimnej lufy tylko jeden strzał, po czym powtórnie ją czyścimy, w ten sam sposób. Drugi pocisk można wystrzelić po czasie nie krótszym niż  kilkanaście minut. Z trzech  przestrzelin wyznaczamy na tarczy średni punkt trafienia na pożądanym dystansie i naprowadzamy nań centralny punkt siatki lunety.

Jak wyznaczyć ŚPT? Łączymy linią prostą dwie dowolne przestrzeliny. Odległość dzielimy na połowę. Z tego punktu prowadzimy kolejną linię do trzeciej przestrzeliny. Odcinek dzielimy na trzy równe części. Odległość 1/3 od wyznaczonego przecięcia (lub 2/3 od ostatniej przestrzeliny ) wyznacza ŚPT. Na ten punkt naprowadzamy krzyż celowniczy.

Na każdej lunecie powinna być zaznaczona precyzja przesunięcia i kierunek wprowadzania zmian. Czasem jest podawany w cm, czasem w calach lub w MOA. Jeżeli 1 klik to np. 7,27 mm na 100 m, a ŚPT jest przesunięty o 90 mm w prawo, to należy wykonać  12 klików w kierunku L. Wynika to z podzielenia 90 przez 7,35. Jeżeli broń bije np. w prawo od celu należy kręcić w lewo, jeżeli za nisko kręcić w kierunku ozn. UP lub H). Niestety, przy skokowej regulacji czasem nie da się idealnie wybrać poprawki lecz tylko w sposób przybliżony, zwłaszcza wtedy, gdy celownik wybiera przy każdym kliku np. 1 cm na 100 m.  Biorąc pod uwagę wymiary komory zwierzyny grubej, nie ma to oczywiście większego znaczenia. Jeżeli jednak interesuje nas polowanie na drapieżniki /lisy/, warto szukać lunety z dużą precyzją w zakresie wprowadzania poprawek ŚPT, np. 1/8 MOA. 1 klik zmienia w tym przypadku położenie średniego punktu trafienia o ok. 3,64 mm/100 m.

Regulacji optyki z niecentralna siatką celowniczą (wciąż jeszcze takie siatki stosuje się w celownikach z Rosji, Ukrainy czy Białorusi) jest o tyle prostsza, iż patrząc w lunetę widzimy przestawiający się krzyż. Może to jednak powodować dyskomfort u strzelca, bo przy nieco „przekoszonym” montażu bywa tak, iż łapiemy ŚPT gdzieś na skraju pola widzenia. Musimy więc przestawić krzyż w to miejsce, a celowanie przez siatkę przesuniętą mocno w prawo czy w lewo jest bardzo utrudnione.

Jeżeli skupienie serii 3 strzałów, mierzone w milimetrach przekracza trzy cale (76 mm) i nie jest to winą słabych umiejętności łowcy, należy próbować dobrać inną amunicję. Nie jest absolutnie regułą, iż nasza broń będzie lepiej preferowała drogie naboje. Zdarza się, iż sztucer polubi taniego Prvi Partizana bardziej od Normy czy RWS. Tym lepiej, bo ograniczymy koszty. Dwa egzemplarze tej samej broni mogą bić bardzo różnie identycznym nabojem.

Wprowadzaniu poprawek ŚPT sprzyja osadzenie broni w statywie czy imadle. Strzelamy z worka, ale poprawki wprowadza się znacznie łatwiej z bronią osadzoną sztywno w statywie.

Większość myśliwych nadal przystrzeliwuje gwintowaną broń kulową w punkt na 100 metrów. Upraszczając, ma to uzasadnienie tylko wtedy, gdy dysponujemy sztucerami pod amunicję o niskiej prędkości wylotowej pocisku, np. poniżej 600 m/s. „Szybsze” kalibry wymagają przystrzeliwania broni na większych dystansach, rzędu 150 – 200 metrów. Optymalny dystans przystrzelania winien być podawany na opakowaniach amunicji bądź w katalogach (z ang. MRD, niem. GEE). Im szybszy jest pocisk i im lepszy ma współczynnik balistyczny (ozn. BC),  tym większa może być odległość przystrzelania broni. We współczesnych, płaskotorowych kalibrach granica została przesunięta nawet do dystansu większego od  200 metrów.

Przy przystrzelaniu broni w punkt na 100 metrów, ryzykujemy sytuację, iż przy strzale w komorę na 200 metrów zniżenie trajektorii toru będzie na tyle duże, iż pocisk trafi albo pod cel, albo poza strefę życiowo ważnych organów. Przy przystrzelaniu broni na optymalnym dystansie  np. 164 metrów (nabój kal. 7 x 64, firmy Sellier & Bellot, pocisk HPC 10,2 g, Vo = 823 m/s) obniżenie toru na 200 metrów wyniesie tylko – 5,8 cm.  Cel będzie więc rażony bez problemu na całej dopuszczonej przepisami odległości strzelania. Przewyższenie toru na 50 m wyniesie przy tym +1,5 cm; na 100 m +3,8 cm, na 150 m + 1,5 cm.

Najlepszą opcją jest więc przystrzelanie broni na wskazanym przez producenta, optymalnym dystansie. Większość łowców żachnie się przy tym, bo jak wiadomo brakuje strzelnic z osią długości 200 metrów. Tym, którzy nie mają dostępu do strzelnic długodystansowych pozostaje rozwiązanie pośrednie czyli przystrzelanie broni z przewyższeniem rzędu + 40 mm na 100 metrów.

Tabela wskazuje optymalne odległości przystrzelania broni (OOP, MRD, GEE) dla wybranej amunicji czeskiej firmy S & B.

Kaliber Typ pocisku Masa (g) Vo (m/s) OOP, MRD, GEE (m)
22 Hornet SP 2,9 741 126
222 Rem. SP 3,2 980 180
223 Rem. SP 3,6 1006 193
5,6 x 50R Magnum FMJ 3,2 1050 199
243 Win. SP 6,5 885 170
6,5 x 55 SE Sierra GK 9,1 732 151
7 x 64 Sierra GK 11,3 769 160
7 mm RM Barnes TSX 10,4 873 181
308 Win. SPCE 9,7 840 168
30 – 06 Sierra GK 11,7 786 162
7,62 x 54R SP 11,7 800 157
8 x 57 JS Sierra GK 14,3 748 157
9,3 x 62 SP 18,5 695 139
9,3 x 72R SP 12,5 595 110

 

Część broni kulowej z lufą gwintowaną nadal jest wyposażona w mechaniczne przyrządy celownicze. Europa jest konserwatywna i choć praktyka dowodzi, iż szans na wykorzystanie muszki i szczerbinki jest coraz mniej, warto sprawdzić jak nasz sztucer strzela nie tylko przez optykę ale i „mechanikę”. Najlepiej sprawdzać broń celując przez muszkę i szczerbinę na dystansie 50, a nie 100 metrów. Skuteczny strzał na 100 metrów przez przyrządy mechaniczne jest często zwykłą iluzją, chyba że dysponujmy wyczynowym przeziernikiem.

Przy ustawianiu otwartych przyrządów celowniczych pamiętać należy, iż muszka podąża za przestrzeliną, szczerbina odwrotnie. Jeżeli więc broń bije np. w prawo,  muszkę przestawiamy w tym samym kierunku (lub w lewo szczerbinę, jeżeli muszka nie ma regulacji horyzontalnej). Gdy broń bije za wysoko, podnosimy muszkę lub opuszczamy szczerbinę. Wielkość przesunięcia wyliczamy w sposób następujący: przy dystansie 50 m, błędzie rzędu 100 mm (0,1 m) w prawo i odległości między przyrządami mechanicznymi rzędu 45 cm (0,45 m) wielkość przesunięcia P wynosi: (0,1 : 50) x 0,45 = 0,0009 metra czyli 0,9 mm. W zaokrągleniu możemy przyjąć 1 milimetr. O tę wielkość przesuwamy szczerbinę w lewo lub muszkę w prawo.

Przystrzeliwanie broni nie jest w sensie dosłownym treningiem strzeleckim, nie musimy więc oddawać dużej liczby strzałów. Myśliwy, znający doskonale swoją broń przy kolejnych sprawdzeniach zgodności punktu celowania z miejscem trafienia zużyje nie więcej niż dwa pociski. Broń musi być zawsze posłuszna naszej woli, dlatego warto ją często przystrzeliwać, choćby dla oswojenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ktoś zmienia amunicję i nie sprawdza przemieszczenia ŚPT,  bo np. „masa pocisku jest zgodna”.  Jest to karygodna niedbałość. Profesjonalista odnotowuje w zeszycie broni każdą zmianę średniego punktu trafienia, wynikającą m.in. z różnic temperatury czy ciśnienia  atmosferycznego.  Koniecznie zaznacza zmiany ŚPT przy wprowadzaniu nowego typu czy innej masy pocisku. Wie, jak ułoży się przestrzelina przy strzelaniu w deszczu czy śniegu, przy silnym bądź słabym wietrze bocznym. Taka wiedza  procentuje w łowisku.

Marek Czerwiński

 
32 komentarze

Dodano przez dnia 12 września 2017 w Optyka, Szkolenia i porady strzeleckie

 

Tags: , ,

32 responses to “Przystrzeliwanie broni

 1. ~Marcin

  14 września 2017 at 08:44

  Kolego Marku z ciekawością zawsze czytam bloga oraz komentarze zawarte pod artykułami. Wiem , że pojawiał się temat lunet vixen . Zaciekawiła mnie następująca luneta
  Luneta – Vixen – 2,5-15×50 (30mm), SF, ill. #4 będzi zamontowana na sztucerze cz kaliber 7×64. Co kolega sądzi o niej i czy cena zaproponowana w astrozakupach za nią jest adekwatna do jej wartości. Czy może gdzieś można zakupić ją taniej . Pozdrawiam

   
  • mataczerw

   14 września 2017 at 08:58

   Używałem tej optyki wpierw na Steyr AUG 5,56 x 45, potem na CZ 550 .30-06, przez kilka lat. Sprzęt dobry, jasny w warunkach nocnych i odporny mechanicznie. Siatka mogłaby być nieco cieńsza ale na grubszego zwierza OK. Cena w Niemczech wyższa niż w RP – sam wpierw szukałem u zachodniego dystrybutora.

    
 2. ~Jarek

  27 września 2017 at 19:05

  Panie Marku, stosunkowo od niedawna posiadam broń ale już kilka raz razy ją przystrzeliwałem i zauważyłem dwie niepokojące prawidłowości:
  1. Zawsze jak przestawiam lunetę o wyliczoną ilość klików to ŚPT kolejnej serii strzałów nie znajduje się dokładnie w tym miejscu w którym bym chciał. Zakładam, że spowodowane jest to różnicami w nagrzewaniu się lufy.
  2. Za każdym razem kiedy kolejny raz przystrzeliwuje sztucer to uzyskany ŚPT różni od tego z poprzedniego pobytu na strzelnicy o jakieś 2-3cm.

  Czy opisane przeze mnie zjawiska są normalne i nie powinienem się nimi przejmować, czy może coś jest nie tak z bronią (lub strzelcem)?

  Dodam jeszcze, że omawiany sztucer to Mauser M98, kal. 30-06, luneta Meopta Meostar R1 i montaż obrotowy MAK, a uzyskiwane skupienia wynoszą około 4,5cm.

   
  • mataczerw

   28 września 2017 at 09:27

   Skupienia są do przyjęcia.
   ŚPT nie powinny odbiegać od siebie, chyba że ewidentnie zmienia się temperatura na strzelnicy, ale zmiana musiałaby wynosić minimum 20 – 25 stopni C. Ile strzałów Pan oddaje? Seria to 3, potem musi być długa przerwa.
   Większość lunet z zoomem ma błąd rzędu 1 – 3 cm przy zmianie krotności (gorsze marki nawet 5 – 10 cm), innymi słowy ŚPT się zmienia – aby to wyeliminować przystrzeliwujemy zawsze z tej samej krotności i dokładnie w tej samej postawie strzeleckiej. Nawet zmiana miejsca podparcia broni o kilka cm zmienia ŚPT.

    
   • ~Jarek

    29 września 2017 at 20:19

    Zawsze strzelam serie po 3 strzały, i robię przerwy pomiędzy nimi po 5 minut. O zmianie punktu ŚPT wraz ze zmianą powiększenia wiem i dlatego zawsze do dalekich strzałów (w tym przystrzeliwania) używam tego samego powiększenia, tzn. 8x. Takie powiększenie dlatego że daje w mojej lunecie najlepszy obraz w nocy.

     
    • ~Marek Cz.

     30 września 2017 at 12:14

     Ciężko będzie postawić diagnozę na odległość…

      
     • ~Jarek

      1 października 2017 at 08:34

      Rozumiem i mimo wszystko dziękuję za pomoc.Następnym razem spróbuję lunetę przestawić na imadle tak jak Pan opisał w artykule, będę miał przynajmniej pewność ze wina nie leży po stronie ustawień lunety.

       
     • ~Piotrek

      2 grudnia 2017 at 17:58

      Witam Panie Marku. Czy miał Pan styczność z karabinem TIGR 308?

       
     • mataczerw

      2 grudnia 2017 at 19:49

      Tak, posiadałem go przez kilka lat. Kolba za krótka. Na łowy się nie nadaje – mimo że jest klasyfikowany jako sztucer, na strzelnicę może być.

       
     • ~Piotrek

      2 grudnia 2017 at 20:45

      A jeśli chodzi o jego celność to Pana zdaniem jest jakaś różnica w porównaniu z wersją na nabój 7,62×54 r?

       
 3. ~Krzysztof

  19 października 2017 at 23:16

  Panie Marku mam pytanie dotyczące lunety FOMEI BEATER 4-16X56 SMC, IR-SF byłaby zamontowana na 7×64. Pozdrawiam serdecznie.

   
  • ~Marek Cz.

   20 października 2017 at 15:18

   Luneta na ocenę dst. z minusem. W nocy cieniutko, w dzień może być. Odpowiednik Delty Classic, tyle że maksymalna krotność dobra na lisy .

    
 4. ~Krzysztof

  20 października 2017 at 21:00

  A co by Pan polecił w kwocie do 1200 z nowych lunety.

   
  • ~Marek Cz.

   22 października 2017 at 08:42

   Ciężko będzie coś nowego znaleźć w tej sumie. Chyba tylko VOMZ,, np. 12 x 50 LF lub 8 x 56 LF.

    
 5. ~Mateusz

  26 października 2017 at 11:32

  Panie Marku, w internecie jest dużo artykułów na temat przystrzeliwania broni, w prasie łowieckiej pojawiają się one cyklicznie, przeważnie przed sezonem jednak dotyczą one przystrzeliwania przy polowaniu na grubego zwierza, chciałbym zapytać o przystrzelanie broni typowo do polowania na lisy? Przewyższeń, wpływu temperatury, mrd, lis jest małym i ruchliwym celem a czasami trzeba strzelać punktowo np. do skradającego się lisa w zaroślach, który idzie ostrożnie na wab,może na przykładzie Remingtona 700 223 rem?

   
  • mataczerw

   26 października 2017 at 13:47

   Sugeruję do lekkiego pocisku 3,56 g na 100 m +4 cm, natomiast przy pocisku 4,02 – 4,5 g (skok gwintu krótszy) +5 cm/100 m. Wtedy lis do 200 m jest całkowicie w zasięgu.
   Celowanie na 100 m – mierzymy oczywiście od 4 do 5 cm pod centralną komorę.
   Na 50 m będzie od +1 do + 2 cm przewyższenia.

    
 6. ~Krzysztof

  5 listopada 2017 at 20:01

  Panie Marku co Pan sądzi o optyce Bering oprócz chodzi o lunetę 3-12×56
  Pozdrawiam serdecznie.

   
  • ~Marek Cz.

   6 listopada 2017 at 14:00

   Kolejny tani „chińczyk”. Jakość dokładnie odpowiada cenie. Ciut gorszy od PWS i Sagittariusa.

    
 7. ~Krzysztof

  14 listopada 2017 at 20:59

  To ostatnie pytanie czy testował Pan może Sagittarius 3-12x56HD, i ile dają gwarancji na tę lunetę. Lepiej kupić taką czy szukać używanej delty titanum.

   
  • ~Marek Cz.

   15 listopada 2017 at 11:12

   Sprawdzałem ten sprzęt, także w nocy. Jakość akceptowalna – adekwatna do ceny. Trochę agresywne wzornictwo.
   Wydaje się, że gwarancja jest na 2 lata.
   Titanium ze starszych serii ma zbyt grubą siatkę.

    
 8. ~Marcin

  15 listopada 2017 at 20:48

  Dzień dobry Panie Marku jestem młodym myśliwym i aktualnie poszukuję broni. W Polsce mam o wyboru ZKK kal. 30-06 lub angielski sztucer BSA kal. 7×64 oba są w dobrym stanie. Zastanawiam się która z tych jednostek byłaby lepsza i którą by Pan polecił. Bardziej skłaniam się ku BSA ale martwię się o dostępność części i o montaż do lunety gdyby zaszła potrzeba wymiany. Dodam że w łowisku mam jelenia, sarnę której ubywa z powodu wilka i dzika którego też jest coraz mniej z powodu ASF. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam

   
  • mataczerw

   16 listopada 2017 at 13:07

   Z tych dwóch zdecydowanie BSA.

    
 9. ~Marek Cz.

  2 grudnia 2017 at 20:57

  Skupienie w zakresie 30 – 45 mm/100 m. Różnic w parametrach w stosunku do 7,62 x 54R nie ma.

   
 10. ~Tomek

  3 grudnia 2017 at 04:27

  Witam serdecznie. Panie Marku, mam stosunkowo proste ale jednocześnie brzemienne w późniejszych wydatkach pytanie: do strzelań tarczowych na średnich dystansach od 300-800 m wybiorę broń pomiędzy TIKKA T3X Super Varmint a Sabatti Rover Alpine Tactical, lecz decydujące pytanie dotyczy KALIBRU.
  308 Win czy 6,5×55 SE? Wiem, że są lepsze i nowocześniejsze np. 6,5 Creedmoor, ale żyję w Polsce i muszę patrzeć na dostępność i cenę. Dziękuję za odpowiedź. Darz Bór. Tomek.

   
  • ~Marek Cz.

   3 grudnia 2017 at 18:36

   Lepszy będzie 6,5 x 55 SE. Mniejszy odrzut, większa odporność na wiatr boczny. Co do broni – Tactical od Sabatti. Tylko zamek wypolerować.

    
   • ~Tomek

    5 grudnia 2017 at 17:04

    Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

     
 11. ~Mario

  5 grudnia 2017 at 11:00

  Kolego Marku, mój sztucer nie przeszedł testu z kartką pomiędzy lufą a łożem (przy samym końcu), mimo to bije dość dobrze (czeskie pociski umieszcza w tarczy w odległości 3-4 cm od siebie). Czy z takim wynikiem można sobie odpuścić wizytę u rusznikarza? Pozdrawiam

   
  • mataczerw

   5 grudnia 2017 at 12:54

   Można odpuścić – wynik jest przyzwoity.

    
   • Jacek

    28 lutego 2018 at 21:22

    Poluje od 14 lat cz 550 30 06. Amunicja s&b ciezka następnie lapua.mega 13g. Sztucer kupiony nowy. Wystrzeloilem ok 1300 sztuk amunicji. Luneta meopta meostar zmieniona na s&b. Drugi montarz. Lufa plywa. Uwaga sztucer albo skupienie w 3- 5 cm. Albo seria na 100m 30cm dol 30cm w prawo. Ten cyrk od ok. 1.5 roku. Lufa ?

     
    • mataczerw

     28 lutego 2018 at 23:47

     Na lufę za wcześnie. Powinna wytrzymać 3 – 4 tys strzałów bo jest kuta na zimno. Dziwne objawy; musiałbym broń zobaczyć i sprawdzić na strzelnicy. Opis to za mało.

      
 12. Wojciech

  4 listopada 2019 at 14:46

  Mam pytanie odnośnie wspomnianego przez Kolegę odskoku zimnej lufy. Posiadam sztucer CZ557Lux w kalibrze 8x57JS. Bije rewelacyjnie, ale dopiero od drugiego strzału. Odskok z zimnej lufy odtłuszczonej jedynie mechanicznie (sznur) sięga 10 cm. Jaką procedurę odtłuszczenia lufy przed polowaniem Kolega by polecił? Czy nadaje się do tego benzyna ekstrakcyjna? I wreszcie jak długo broń po takim odtłuszczeniu może stać bez filmu olejowego w przewodzie lufy? Darz Bór!

   
  • mataczerw

   10 kwietnia 2020 at 14:26

   Ja stosuje benzynę ekstrakacyjną ale tak dużego odskoku dawno nie obserwowałem. Po łowach zawsze konserwuję na nowo.

    

Pozostaw odpowiedź ~Marek Cz. Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *